O svazu

Složení výkonného výboru

  • Předseda: Karel ŽIŽKA
  • Sekretář: Mgr. Jan ČUPERA
  • Ekonom: Ing. Ivo HOCHMAJER
  • Člen výboru: Herbert KONEČNÝ
  • Členka výboru: Mgr. Libuše SIMANDLOVÁ

 

Složení revizní komise:

  •  Ing. Ivana Žegklitzová
  •  Alice Tieftrunková

 

 

 

 

 

 

 

          GDPR 

  •  Informace o tom, které osobní údaje Český svaz jógy, z.s. zpracovává o jednotlivých  subjektech OÚ, lze  získat u předsedy výkonného výboru svazu

 

 

Dokumenty

Akreditace od MŠMT

Český svaz jógy, z. s. obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy POVĚŘENÍ vydávat studentům kurzu jógy II.třídy osvědčení s celostátní platností o absolvovaném akreditovaném školení jógy - INSTRUKTOR JÓGY. více

Čestné uznání ing. Janu Knaislovi

Dne dne 25.4.2010 bylo u příležitosti 20.výročí založení Sdružení učitelů jógy ČR, o.s. uděleno Ing. Janu Knaislovi čestné uznání, a to především za dlouholetou aktivitu spojenou s pořádáním školení jógy.  více

Zahraniční spolupráce

Český svaz jógy, z.s. je členem mezinárodní organizace International Yoga Federation a má podepsané smlouvy o spolupráci s organizacemi Slovenská asociácia jógy a Satyananda Yoga Sverige. více

Stanovy Českého svazu jógy, z.s.

Část I. více

Členství v olympijské organizaci

  více