Kontaktní informace

Český svaz jógy, z.s.

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6,
IČO: 4076 7205
číslo účtu: MONETA Bank  1725502504/ 0600
www.kurzy-jogy.cz
www.czech-yoga.org

 

předseda výkonného výboru:

Ing. Jan Knaisl
telefon: 272 917 375, 606 438 756
email:
          

 

sekretář výkonného výboru:

Karel Žižka
telefon: 777 232 161, 235 515 244
email:  

členové výkonného výboru:

Mgr. Libuše Simandlová
telefon: 224 095 129, 604 721 161
email:

Herbert Konečný
telefon: 696 747 034, 737 624 916
email: 

Ing. Ivo Hochmajer
telefon: 732 871 879
mail:  

 

Revizní komise:

Alice Tieftrunková
telefon: 608 629 697
email:

Ing. Ivana Žegklitzová
telefon: 776 726 783
mail: