KURZY JÓGY

ZŠ Jižní Praha - Spořilov, cvičební sál
ZŠ Jižní Praha - Spořilov, cvičební sál

Český svaz jógy je organizací, která se od počátku 90. let stará o profesní růst svých členů.

Pro cvičitele jógy i pro zájemce o jógu jsme od 90. let do r. 2022 pořádali každý rok školení jógy II. třídy pro budoucí cvičitele, akreditované u MŠMT, které je nezbytné pro vydání živnostenského listu. S úmrtím dlouholetého lektora Ing. Jana Knaisla již v tomto typu školení nepokračujeme.

Nyní nabízíme kurz jógové terapie. Tento kurz nahradil původní školení jógy I. třídy na FTVS UK (90. léta - 2011) a víkendové kurzy jógové terapie (2012 - 2022), které vedli Jan a Ivana Knaislovi.

Nová podoba kurzu jógové terapie probíhá během šesti celodenních sobotních seminářů, které vedou MUDr. Karel Nešpor, CSc. (6x odpolední programú, PhDr. Ivana Knaislová (5x dopolední program) a Mgr. Libuše Simandlová (1x dopolední program). Obsah kurzu se každý rok proměňuje, tak aby byl přínosný pro nové zájemce i pro ty, kteří se do kurzu opakovaně vracejí.

 ZŠ Jižní Praha - Spořilov, hlavní vchod pro školení
ZŠ Jižní Praha - Spořilov, hlavní vchod pro školení

Kurzy jógy probíhají v ZŠ Jižní Praha 4 - Spořilov. Odkaz a fotky "zde"

Bližší informace o kurzech najdete také na naší pravidelně aktualizované doméně www.kurzy-jogy.cz

Přihlásit se do kurzů můžete u Ivany Knaislové na adrese  .