KURZY JÓGY

ZŠ Jižní Praha - Spořilov, cvičební sál
ZŠ Jižní Praha - Spořilov, cvičební sál

Český svaz jógy, z.s. je organizací, která se od svého počátku v 90. letech minulého století stará o

profesní růst svých členů.

Pro cvičitele jógy i pro zájemce z řad širší veřejnosti jsme od 90.let do r. 2022 pořádali pravidelně

každý rok školení jógy II. třídy, akreditované u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Toto

školení je podmínkou, aby si zájemce mohl požádat o vydání živnostenského oprávnění na jógu.

S úmrtím dlouholetého lektora Ing. Jana Knaisla již v tomto typu školení nebudeme pokračovat.

Druhý typ kurzů pro ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu jógy, je tzv. nástavbové studium se zaměřením na jógovou terapii. Tento kurz nahradil původní školení jógy I. třídy, které jsme v 90. letech připravili na FTVS UK. V tomto školení budeme pokračovat i po smrti Ing. Jana Knaisla.

Přichystali jsme jeho novou podobu – během šesti celodenních sobotních seminářů se na kurzu vždy vystřídají PhDr. Ivana Knaislová, MUDr. Karel Nešpor, CSc. a Mgr. Libuše Simandlová

 ZŠ Jižní Praha - Spořilov, hlavní vchod pro školení
ZŠ Jižní Praha - Spořilov, hlavní vchod pro školení

Všechny kurzy jógy probíhají v ZŠ Jižní Praha 4 - Spořilov. Odkaz "zde"

Bližší informace o kurzech jsou uvedeny v textu o jednotlivých typech školení a najdete je také na našem dalším webu www.kurzy-jogy.cz

  

Přihlásit se do kurzů můžete přes formulář v rubrice Kontakty.

S případnými dotazy se lze obrátit na Ivanu Knaislovou (, příp. )