FAQ

Proč si vybrat kurz u Českého svazu jógy, z.s.?

Především proto, že náš svaz má se studiem jógy dlouholeté zkušenosti. Přípravě nových lektorů se věnujeme již od začátku 90. let minulého století.

Tehdy jsme jako první připravili podobu studia nejvyššího stupně vzdělání v józe (I. třída) a od té doby také každý rok pořádáme akreditované školení jógy II. třídy, které je potřeba v případě živnostenského oprávnění.

A těm, kteří chtějí studovat jógu dál a víc do hloubky, nabízíme kurzy jógové terapie.

Čím se kurz jógy u ČSJ odlišuje od mnoha jiných kurzů?

Zejména erudicí lektorů Jana a Ivany Knaislových, jejich dlouholetými zkušenostmi s vedením kurzů pro veřejnost. Kvalitní vysokoškolské pedagogické vzdělání + vzdělání v józe + dlouholetá osobní praxe jim umožnily vytvořit metodicky ucelený, propracovaný systém výuky. Jeho prostřednictvím si uchazeči nejen mnoho věcí osvojí, ale také se leccos o sobě dozvědí.

Je nutné před přihláškou do kurzů předchozí vzdělání v józe?

Ano i ne. Jakákoliv předchozí praxe studenta v oblasti jógy je vhodná, protože mu při osvojování znalostí a dovedností pomůže.

Nicméně kurzy jógy II. třídy jsou otevřené úplně všem, kteří mají zájem se něco o józe dozvědět. Podmínkou přijetí do kurzu není ani absolvování tzv. III. třídy, neboť naše školení je postaveno tak, aby v něm byly zahrnuty i minimální dovednosti této úrovně.

Teprve kurzy jógové terapie předpokládají částečné předchozí vzdělání v józe (ideálně zhruba v rozsahu školení II. třídy) .

Je nutné absolvovat u kurzu II. třídy tzv. všeobecnou část?

Je i není. V případě, že máte zájem získat osvědčení o absolvování kurzu II. třídy kvůli vydání živnostenského oprávnění, pak to nutné je. Všeobecná část neboli vědecký trénink licence B je nezbytnou součástí kurzu II. třídy, což vyžaduje MŠMT.

Pokud chcete kurz jógy II. třídy vystudovat hlavně kvůli sobě, všeobecné části se zúčastnit nemusíte. 

Co když mám tzv. všeobecnou část již absolvovanou?

Pokud jste všeobecnou část nedávno absolvovali v souvislosti s jinými kurzy a doložíte to potvrzením, kurz znovu absolvovat nemusíte.

Mám vzdělání podobné tzv. všeobecné části. Musím ji absolvovat?

Máte-li dojem, že jste v předchozích letech absolvovali vzdělání podobné všeobecné části, můžete se zkusit domluvit s příslušným subjektem, zda by vám vystavil písemné potvrzení, jímž garantuje rozsah a obsah všeobecné části. Bude-li potvrzení dostačující, kurz všeobecné části absolvovat nemusíte. 

Co mám očekávat od přijímacího řízení?

Přijímací řízení, které probíhá formou písemného testu, pohovoru a přednášky, jednak dává zájemcům o kurz představu o tom, jak bude školení koncipováno, a našemu svazu poskytuje zpětnou vazbu o současných znalostech a dovednostech uchazečů.

Zájemci o kurz se zde zároveň mohou osobně potkat s lektory školení.