FAQ

Proč si vybrat kurz u Českého svazu jógy?

Především proto, že máme se studiem jógy dlouholeté zkušenosti, protože přípravě nových lektorů jsme se věnovali od 90. let do r. 2022. Stejně tak víkendovým školením jógové terapie.

Po úmrtí hlavního lektora Ing. Jana Knaisla v r. 2022 již nabízíme pouze sobotní kurzy jógové terapie.

Čím se kurz jógy u ČSJ odlišuje od jiných kurzů?

Zejména erudicí lektorů Jana a Ivany Knaislových, jejich dlouholetými zkušenostmi s vedením kurzů pro veřejnost. Kvalitní vysokoškolské pedagogické vzdělání + vzdělání v józe + dlouholetá osobní praxe jim umožnily vytvořit metodicky ucelený, propracovaný systém výuky. 

Po úmrtí hlavního lektora Ing. Jana Knaisla v r. 2022 ve vedení kurzů pokračuje již pouze PhDr. Ivana Knaislová, která se pro vedení nové podoby kurzů spojila s MUDr. Karlem Nešporem, CSc. a Mgr. Líbou Simandlovou.

Je nutné před přihláškou do kurzů předchozí vzdělání v józe?

Ano i ne. Jakákoliv předchozí praxe studenta v oblasti jógy je vhodná, protože mu při osvojování znalostí a dovedností pomůže.

Je nutné absolvovat u kurzu II. třídy pro instruktory tzv. všeobecnou část?

Je i není. V případě, že máte zájem získat osvědčení o absolvování kurzu II. třídy kvůli vydání živnostenského oprávnění, pak to nutné je. Všeobecná část neboli vědecký trénink licence B je nezbytnou součástí kurzu II. třídy, což vyžaduje MŠMT.

Pokud chcete kurz jógy II. třídy vystudovat hlavně kvůli sobě, všeobecné části se zúčastnit nemusíte. 

Co když mám tzv. všeobecnou část již hotovou?

Pokud jste všeobecnou část nedávno absolvovali v souvislosti s jinými kurzy a doložíte to potvrzením, pak kurz znovu absolvovat nemusíte.

Mám vzdělání podobné tzv. všeobecné části. Musím ji absolvovat?

Máte-li dojem, že jste v předchozích letech absolvovali vzdělání podobné všeobecné části, můžete se zkusit domluvit s příslušným subjektem, zda by vám vystavil písemné potvrzení, jímž garantuje rozsah a obsah všeobecné části. Bude-li potvrzení dostačující, kurz všeobecné části absolvovat nemusíte. 

Co mám očekávat od přijímacího řízení?

Přijímací řízení, které probíhá formou písemného testu, pohovoru a přednášky, jednak dává zájemcům o kurz představu o tom, jak bude školení koncipováno, a našemu svazu poskytuje zpětnou vazbu o současných znalostech a dovednostech uchazečů.

Zájemci o kurz se zde zároveň mohou osobně potkat s lektory školení.