Akreditace od MŠMT

Český svaz jógy, z. s. obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy POVĚŘENÍ vydávat studentům kurzu jógy II.třídy osvědčení s celostátní platností o absolvovaném akreditovaném školení jógy - INSTRUKTOR JÓGY.

Toto pověření pro pořádající organizaci je platné vždy po dobu čtyř let.

 Na základě osvědčení je možné zažádat o vydání živnostenského listu pro obor podnikání Jóga. Osvědčení Instruktor jógy je trvale platné, pokud legislativa ČR nerozhodne jinak.

 

Český svaz jógy, z.s. > O svazu > Akreditace od MŠMT