Sborník přednášek ze semináře na FTVS UK 20. - 21. 11. 1998 (ČSJ 1999)

Sborník přednášek ze semináře na FTVS UK 20. - 21. 11. 1998 (ČSJ 1999)
Český svaz jógy, z.s. > Publikační činnost > Sborník přednášek ze semináře na FTVS UK 20. - 21. 11. 1998 (ČSJ 1999)