Přehled typů školení

Český svaz jógy, o. s. pořádá pro cvičitele / učitele  jógy i pro všechny zájemce o jógu tyto kurzy:

A) Školení jógy II. třídy

Pro ty, kteří se chtějí stát cvičiteli / učiteli jógy, i pro ty, kteří se jen zajímají o jógu a chtějí se o ní dozvědět víc, pořádá ČSJ školení jógy II. třídy. Smyslem tohoto školení je poskytnout zájemcům teoretické znalosti z jógy, její historie i filozofie, aby studenti porozuměli jejímu odkazu, ale vedle toho jim také nabídnout praktické dovednosti nutné pro nácvik různých technik jógy. Školení je především směřováno k rozvíjení vlastních schopností a k prohloubení dovedností každého zájemce o jógu a k jeho dalšímu nasměrování ve vlastní praxi.

Vzhledem k náročnosti učiva je nutný aktivní přístup uchazečů, a to nejen během vlastního školení, ale také formou samostudia. Předpokladem je například účast na různých vzdělávacích akcích v oblasti jógy, studium doporučené literatury, návštěva lekcí jógy u zkušených cvičitelů apod.

Absolventi školení, kteří splní všechny požadavky během kurzu, dostanou příslušné osvědčení registrované u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kurz je akreditován u MŠMT a osvědčení Cvičitele jógy II. třídy je dostačující pro živnostenský úřad.

Pro přijetí do kurzu je třeba se zúčastnit přijímacího řízení, které bývá stanoveno na jednu sobotu během září. Zájemci o školení zde píší test a účastní se ústního pohovoru. Zároveň jsou seznámeni s formou studia a jeho nároky a mohou se rozhodnout, zdali budou mít zájem do kurzu opravdu nastoupit.

Samotné školení probíhá během celého školního roku a zahrnuje deset víkendů /pátek odpoledne i večer a sobota celý den/ určených pro specializaci jógy. Frekvence víkendových setkání odpovídá zhruba jednomu až dvěma termínům za měsíc. Navíc je třeba počítat se 2 víkendy pro tzv. všeobecnou část, kterou pořádá např. FTVS UK nebo VOŠ ČSTV.

 • Rozsah školení
  115 hodin specializace jóga (pořádá Český svaz jógy,o.s.) a 50 hodin všeobecných předmětů (pořádají např. FTVS či ČSTV). Nematuranti mají navíc 50 hodin všeobecných předmětů.
 • Cena
  500,- Kč za přijímací řízení.
  7500,- Kč (za 10 víkendů pořádaných ČSJ).
  Všeobecná část se platí zvlášť. Její cenu si určuje FTVS nebo ČSTV.

Výuka hodin jógy probíhá v Základní škole Jižní ul., Praha 4 -Spořilov s možností bezplatného přenocování na místě v tělocvičně (spacák s sebou).

B) Nástavbové studium jógy se zaměřením na jógovou terapii

Jedná se o rozšiřující studium jógy, které je přístupné pro cvičitele různých směrů jógy II.třídy. Je zaměřeno především na základy jógové terapie, seznamuje s pokročilejšími technikami jógy a orientuje se také na cvičitelskou praxi při vedení hodin jógy. Absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu jógy v délce 180 hodin.

Školení se koná v prostorách ZŠ Jižní na Spořilově během 8 víkendů a mimopražští zájemci zde mohou zdarma přespat.

 • Rozsah školení:
  180 hodin výuky jógy (60 hodin jógové terapie, 60 hodin cvičitelské praxe, 60 hodin vyšších technik jógy)
 • Cena za školení:
  8000,- Kč

Bližší informace u ing. Knaisla na adrese joga.cz@seznam.cz.

C) Školení jógy I. třídy

Zájemci o jógu, kteří absolvovali akreditované školení II. třídy, mohli v letech 1992 - 2012 pokračovat ve studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze tzv. trenérskou školou. Rozsah a obsah tohoto studia odpovídal obdobným školením pořádaným Evropskou unií jógy v západní Evropě, která jsou podkladem pro získání profesionální licence cvičitele jógy. Studium bylo dvouleté, externí a v létě vždy následoval jeden týden soustředění. V současné době již tato forma školení neprobíhá.¨

 • Rozsah školení
  220 hodin specializace jóga a 340 hodin všeobecných předmětů. Odškolního roku 2005/2006 byly vedle specilaizace jógy zavedeny nové předměty Jógová filozofie (34 hodin) a Jógová terapie (28 hodin). O tyto hodiny se krátí rozsah hodin všeobecných předmětů.

Zájemci o všechny typy školení se mohou hlásit písemně na adrese:
Český svaz jógy, o.s.Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

Využít mohou i spojení v rubrice "Kontakty", případně mailovou adresu svazu:

Český svaz jógy, z.s. > Kurzy > Přehled typů školení