Osnova školení

Tematická oblast:  Co je jóga?

 • Definice a vymezení jógy.  Historie jógy.
 • Mravní zásady jama a nijama.
 • Čtyři hlavní cesty jógy: karmajóga, bhaktijóga, džňánajóga, rádžajóga.
 • Další cesty jógy /hathajóga, tantrajóga, mantrajóga, nadajóga, integrální jóga/.

 

  Tematická oblast:  Jóga v ČR

 • Struktura jógy u nás.
 • Systém školení jógy, srovnání různých typů školení v ČR i v zahraničí.

 

  Tematická oblast:  Praxe jógy

 • Objektivní a subjektivní podmínky pro cvičení.
 • Přístup ke cvičení.
 • Práce s tělem, myslí a vědomím.
 • Sestavení hodiny jógy.

 

  Tematická oblast:  Přehled jógových cvičení a technik

 • Průpravná cvičení /pavanmuktásany, mardžariásany, hatény, spinální cvičení, loma viloma aj./.
 • Jógové sestavy /súrja namaskar, čandra namaskar aj./
 • Ásany.
 • Pránájáma.
 • Mudry a bandhy.
 • Šat karmas.
 • Relaxační a koncentrační techniky.

 

   Tematická oblast:  Teorie a praxe cvičitele jógy

 

   Tematická oblast:  Základy jógové prevence, terapie a rehabilitace


   Tematická oblast:  Jóga ve zdravotnictví, školství, sportu a kultuře

Loading...

Školení jógy II.třídy

 • Osnova školení
Loading...

Školení jógy II.třídy

 • Osnova školení